Regulamin ośrodka

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZYM REGULAMINEM

Znajdujesz się: Strona głównaO nas → Regulamin

Regulamin ośrodka "Venus"

§1
REGULAMIN OŚRODKA VENUS W MRZEŻYNIE

 1. Goście przebywający na terenie Ośrodka Venus zobowiązani są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Doba hotelowa pobytów z obiadokolacją rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godzinie 17:00 a kończy w dniu wyjazdu o godzinie 10:00.
 3. Doba hotelowa turnusów wypoczynkowo leczniczych z wyżywieniem całodziennym rozpoczyna się o godzinie 13:00 (obiadem) a kończy o godzinie 09:00 (śniadaniem).
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej, Ośrodek może nie uwzględnić prośby.
 5. W przypadku rezygnacji Gości z pobytu w trakcie jego realizacji, Ośrodek nie zwraca opłaty za niewykorzystany pobyt. Skrócenie pobytu również nie powoduje zmniejszenia ceny.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie wpłacony zadatek w wysokości 30 % wartości całego pobytu, w terminie ustalonym w dniu złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji. Zadatek jest bezzwrotny.
 7. Podstawą zameldowania Gościa jest wypełnienie i podpisanie karty meldunkowej.
 8. Karta pobytu wydana przy zameldowaniu upoważnia do korzystania z basenu, posiłków oraz wszelkich imprez organizowanych przez Ośrodek.
 9. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 10. Osoby niezameldowane w Ośrodku mogą gościnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 23:00.
 11. Nieuzgodnione z recepcją pozostanie w pokoju hotelowym po godzinie zakończenia doby ostatniego dnia pobytu powoduje naliczenie należności za następną dobę i nie gwarantuje możliwości przedłużenia pobytu w danym dniu.
 12. Ośrodek Venus świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią oraz standardem.
 13. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłoszenie do recepcji, co umożliwi pracownikom Ośrodka poprawę standardu świadczonych usług.
 14. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku stwierdzenia uchybień w jakości świadczonych usług niezwłocznie po ich zauważeniu. Reklamacje zgłoszone po wyjeździe z Ośrodka nie będą uwzględniane.
 15. Sprzątanie pokoi odbywa się od poniedziałku do piątku, za wyłączeniem dni świątecznych, w godzinach 09:00-15:00.
 16. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod opieką opiekuna prawnego. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 17. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie Ośrodka, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Ośrodek zastrzega sobie możliwość do obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe.
 18. Opłata za zgubiony klucz do pokoju wynosi 150 zł, za zgubienie bądź zniszczenie klucza od sejfu 300 zł.
 19. Ośrodek odpowiada z tytułu utraty bądź uszkodzeni pieniędzy, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Ośrodka.
 20. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniędzy, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 21. środek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bądź utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa jak również przedmiotów w nim pozostawionych.
 22. Przedmioty osobistego użytku, znalezione w pokojach po wyjeździe Gościa, będą przechowywane przez okres miesięcy.
 23. W Ośrodku obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00 rano.
 24. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz wykonywania czynności, które mogą zakłócić odpoczynek innym gościom.
 25. W ośrodku i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami. Złamanie zakazu palenia tytoniu w pokojach hotelowych jest karane. Umowna kara wynosi 1000 zł.
 26. W pokojach hotelowych nie można przechowywać broni, amunicji, materiałów łatwopalnych i wybuchowych.
 27. Zabrania się korzystania w pokojach z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych.
 28. Zabrania się używania lampionów szczęścia na terenie Ośrodka.
 29. Prosimy nie przestawiać mebli i sprzętów w pokojach hotelowych.
 30. Gość może korzystać z wykupionych posiłków jednorazowo – nie ma możliwości korzystania dwukrotnie z jednego posiłku tego samego dnia.
 31. Zabrania się wynoszenia jedzenia oraz zastawy stołowej z jadalni.
 32. Ośrodek Venus akceptuje zwierzęta domowe. Pobyt z pupilem jest możliwy tylko w pokojach wyłącznie do tego przeznaczonych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie pobytu ze zwierzętami, który jest dostępny w recepcji Ośrodka.
 33. Na życzenie gościa Ośrodek świadczy bezpłatnie usługi w zakresie udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą, budzenie o wyznaczonej godzinie, przechowywanie bagaży, zmawianie taksówki, wypożyczenie żelazka i suszarki do włosów.
 34. Odpłatnie w recepcji Ośrodka można wypożyczyć szlafroki według obowiązującego cennika Zgubienie bądź zniszczenie spowoduje obciążenie rachunku Gościa kwotą 120 zł.
 35. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Venus Sp. z o.o. z siedzibą w Mrzeżynie przy ul. Bursztynowej 6, dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Ośrodku, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Ośrodek. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Prezes Zarządu

 pon-pt    -    800 - 1800
sob    -    900 - 1600

tel.   +48 91 38 66 230
fax   +48 91 38 66 171