Kryty basen

REGULAMIN PŁYWALNI OWiR „VENUS” W MRZEŻYNIE

Znajdujesz się: Strona głównaRegulaminyRegulamin Basenu

Regulamin pływalni

Ośrodek wypoczynku i rekreacji „Venus”

 1. Pływalnia jest czynna:
  • Dni powszednie w godz. 16.00 – 20.00,
  • Sobota i Niedziela oraz dni świąteczne : wg informacji na recepcji,
 2. W sezonie letnim pływalnia jest czynna:
  • Dni powszednie w godz. 9.00 – 21.00 – przerwa 13-14.00,
  • Sobota i Niedziela 8.00 – 21.00 – przerwa 13-14.00,
 3. Korzystający z pływalni muszą obowiązkowo posiadać:
  • strój kąpielowy w dowolnym kolorze,
  • klapki,
 4. Z pływalni mogą korzystać:
  • Grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką instruktora, grupy szkolne, grupy korekcyjne, inne grupy szkoleniowe,
  • Osoby indywidualne,
  • Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się pod opieka dorosłych,
  • Osoby nieumiejące pływać muszą być nadzorowane przez inną osobę lub przez ratownika uczącego pływać. Nauka pływania odbywa się w odrębnych godzinach, informacji udziela ratownik – instruktor pływania
 5. Na pływalni korzystać można z dużej i małej niecki, jacuzzi, saun.
 6. Przed wejściem i po wyjściu z sauny należy koniecznie opłukać ciało prysznicem.
 7. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz osoby z zewnętrznymi oznakami choroby, stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię.
 8. Ratownik ma prawo sprawdzić alkomatem osoby u których zachodzi podejrzenie spożycia alkoholu.
 9. Pływanie indywidualne, grupowe oraz każda inna forma zajęć na pływalni może odbywać się tylko w obecności ratownika.
 10. Każdą osobę obowiązuje przez wejściem do wody przebranie się w strój kąpielowy, dokładne umycie całego ciała pod prysznicem – dotyczy zarówno basenu jak i jacuzzi.
 11. Na pływalnię uczestnicy danej zmiany wchodzą w ilości nie większej niż przewidują normy dla niecki dużej i małej.
 12. Grupa bez nadzorującego zajęcia nie będzie wpuszczana na pływalnię, wszyscy uczestnicy grupy wchodzą na pływalnię równocześnie. Nadzorujący grupę i prowadzący zajęcia ma obowiązek wpisu do dziennika zajęć u ratownika oraz złożyć czytelny podpis.
 13. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, spokoju oraz całkowite podporządkowanie się prowadzącemu zajęcia i bezwzględne stosowanie się do poleceń ratowników.
 14. Korzystającym z pływalni nie wolno:
  • powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających,
  • wrzucać do wody jakichkolwiek przedmiotów, różnych zanieczyszczeń,
  • żuć gumy do żucia, palić papierosów, pic alkoholu,
  • biegać i skakać do wody z poboczy,
  • wszelkich innych czynności wpływających na bezpieczeństwo własne i innych użytkowników oraz niszczyć lub zaśmiecać obiekt.
 15. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji „ Venus” - nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Za zgubienie kluczyka do szafki lub nie oddanie go, należy uiścić opłatę w wysokości 50zł.
 17. Garderobę należy przechowywać w szafkach szatni, przedmioty wartościowe należy pozostawić w bezpiecznym miejscu ( poza budynkiem pływalni)
 18. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nie mają prawa do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu wejścia na teren pływalni.
 19. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 20. Ratownik może kontrolować wszystkie zajęcia, w razie stwierdzenia uchybień – zakaz dalszego korzystania z pływalni.
 21. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane są podporządkować się nakazom.
 22. Ewentualne szkody wyrządzone przez użytkowników pływalni muszą być przez nich pokryte lub naprawione.
 23. Za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu względnie będące wynikiem niedbalstwa czy nieostrożności kierownictwo OWiR „Venus” nie odpowiada
 24. W szczególnych wypadkach godziny otwarcia mogą się zmienić.

 pon-pt    -    800 - 1800
sob    -    900 - 1600

tel.   +48 91 38 66 230
fax   +48 91 38 66 171