Siłownia

OŚRODEK WYPOCZYNKU I REKREACJI „VENUS” W MRZEŻYNIE

Znajdujesz się: Strona głównaAtrakcje → Siłownia

Siłownia

Ośrodek wypoczynku i rekreacji „Venus” zaprasza do siłowni

Regulamin korzystania z siłowni w „Venus” Sp. z o.o.

 1. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni a także kulturalnego zachowania się.
 2. W siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.
 3. Z siłowni mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 4. Wstęp do siłowni dozwolony jest jedynie w godzinach jej otwarcia 700-900 oraz 1100-2100 z przerwą w godzinach 1300-1400. Godziny otwarcia siłowni są takie same jak basenu.
 5. Z siłowni może korzystać w tym samym czasie maksymalnie 8 osób.
 6. Osoby korzystające z siłowni wykonują ćwiczenia na własną odpowiedzialność.
 7. Po wejściu do siłowni obowiązkiem ćwiczących jest sprawdzenie stanu technicznego urządzeń i sprawdzenie kompletności elementów ruchomych.
 8. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie (ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika).
 9. Ćwiczący zobligowani są do bezwarunkowego podporządkowania się poleceniom instruktora.
 10. W przypadku stwierdzenia usterek lub braków należy natychmiast powiadomić opiekuna siłowni, w przeciwnym razie odpowiedzialność za powstałe szkody spadnie na aktualnie ćwiczących.
 11. W niektórych ćwiczeniach obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenia - przybory i urządzenia siłowni należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.
 13. Zmiany obciążenia dokonuje wyłącznie ćwiczący na danym stanowisku.
 14. Właściwie dobrane obciążenie to takie, które powoduje, że ostatnie w serii ćwiczenie wykonujemy z trudem.
 15. Zabrania się gwałtownego podnoszenia i opuszczania ciężarów umieszczonych na atlasie.
 16. Zabrania się samodzielnego poprawiania zacinających się płyt w stosach, stosowania nietypowych blokad i zawleczek.
 17. Pomiędzy seriami należy stosować odpoczynek około 1-2 min.
 18. Opiekun siłowni ma prawo usunąć osoby nie przestrzegające regulaminu.
 19. Osoba raz usunięta z siłowni nie ma prawa wstępu do niej.
 20. Za wszelkie szkody powstałe na terenie siłowni z winy ćwiczącego odpowiada ćwiczący.
 21. Niezastosowanie się do postanowień w/w regulaminu, spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.
 22. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.

 pon-pt    -    800 - 1800
sob    -    900 - 1600

tel.   +48 91 38 66 230
fax   +48 91 38 66 171